πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Τετάρτη

ο πορθμός 
Μέτριος ἄκακος πρᾶος, ἁπλοῦς, ἡσύχιος
 
 ὡς χρηματίσας Πάτερ, ὑπὲρ ἄνθρωπον ὄντως, 
 
καὶ ἄϋλος ἐν ὕλῃ, οἶκος Θεοῦ, καθωράθης πανάξιος, 
 
τὰς ἐξ αὐτοῦ προϊούσας σοι δωρεάς, 
 
συμπαθῶς διαπορθμεύων ἡμῖν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: