πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Τετάρτη

... με την χαρά του Αβραάμ πού κατεβαίνει το βουνό...


Τῆς Νηστείας τὴν ὁδὸν μεσάσαντες,

τὴν ἄγουσαν ἐπὶ τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον,

τὴν σὴν ἡμέραν ἰδεῖν, ἣν εἶδεν Ἀβραὰμ καὶ ἐχάρη,

ὡς ἐκ τάφου τοῦ βουνοῦ, 

ζῶντα λαβὼν τὸν Ἰσαάκ, 

εὐδόκησον καὶ ἡμᾶς, πίστει ῥυσθέντας τοῦ ἐχθροῦ, 

καὶ Δείπνου μετασχεῖν τοῦ μυστικοῦ,

ἐν εἰρήνῃ κράζοντας· ὁ φωτισμὸς 


καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: