πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Πέμπτη

βιβλικά 4: μονάζον επί δώματος στρουθίον... 
στρουθίονΩμοιώθην πελεκάνι ερημικώ,  

εγενήθην ωσεί νυκτικόραξ εν οικοπέδω,Ηγρύπνησα και εγενόμην ως στρουθίον μονάζον επί δώματος
ψαλμός 101

Δεν υπάρχουν σχόλια: