πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Σάββατο

....πτοοῦμαι τὴν κατάραν σὺν τῇ ἐκκοπῇ...

 
Οἴμοι! τὶ ὁμοιώθην ἐγώ, τῇ ἀκάρπῳ συκῇ, 

καὶ πτοοῦμαι τὴν κατάραν σὺν τῇ ἐκκοπῇ, 

ἀλλ' ἐπουράνιε γεωργὲ Χριστὲ ὁ Θεός, 

τὴν χερσωθεῖσάν μου ψυχήν, καρποφόρον ἀνάδειξον,

καὶ ὡς τὸν ἄσωτον Υἱόν, δέξαι με καὶ ἐλέησόν με.κατανυκτικό ιδιόμελο πού ψάλλεται την Κυριακή εσπέρας κατά την περίοδο του πλ Α΄
(παρακλητική) 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: