πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Τετάρτη

Νεκρώσιμα 3 : Σαν το λουλούδι μαραίνεται και σαν το όνειρο έρχεται και πάει...


Ὡς ἄνθος μαραίνεται,

καὶ ὡς ὄναρ παρέρχεται,

καὶ διαλύεται πᾶς ἄνθρωπος, 

πάλιν δὲ ἠχούσης τῆς σάλπιγγος,
νεκροί, ὡς ἐν συσσεισμῷ, 
πάντες ἀναστήσονται πρός τὴν σὴν ὑπάντησιν, 
Χριστὲ ὁ Θεός· 


τότε, Δέσποτα, ον μετέστησας ἐξ ἡμῶν,
ἐν ταῖς τῶν Ἁγίων σου κατάταξον σκηναῖς,
τὸ πνεῦμα τοῦ σοῦ δούλου  Χριστέ.


Σαν το λουλούδι μαραίνεται
και σαν το όνειρο έρχεται και πάει
και διαλύεται κάθε άνθρωπος,


όταν πάλι ηχήσει η Σάλπιγγα
οι νεκροί σαν σε σεισμό θα συνταραχτούν

και θα αναστηθούν να Σε προϋπαντήσουν,
Χριστέ Θεέ μας

Τότε Αφέντη μου αυτού
πού πήρες από μας το πνεύμα

να κατάταξεις  εκεί που οι Άγιοι Σου σκηνώνουν

γιατί υπήρξε δούλος Σου. 
 ποίημα Ιωάννου Δαμασκηνού

Δεν υπάρχουν σχόλια: