πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Κυριακή

εσείσθησαν λαοί...

θεοτόκος στην πρέσπα


Ἐσείσθησαν λαοί, ἐταράχθησαν ἔθνη, 

βασιλεῖαι κραταιαὶ δέ, ἔκλιναν Ἁγνή,


ἐκ τοῦ φόβου τοῦ τόκου σου· 


ἦλθε γὰρ ὁ Βασιλεύς μου,


καὶ καθεῖλε τὸν τύραννον,

καὶ τὸν κόσμον φθορᾶς ἐλυτρώσατο.
( από τον θεομητορικό της Κυριακής του δ' ήχου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: