πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Παρασκευή

..απο τον μεγάλο παρακλητικό...

Ἐκύκλωσαν, αἱ τοῦ βίου με ζάλαι,

ὥσπερ μέλισσαι κηρίον Παρθένε, 

καὶ τὴν ἐμὴν κατασχοῦσαι καρδίαν, 

κατατιτρώσκουσι βέλει τῶν θλίψεων·  

ἀλλ' εὕροιμί σε βοηθόν, 

καὶ διώκτην καὶ ῥύστην Πανάχραντε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: