πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Παρασκευή

ανδρέου του τυφλού - ο περιβάλλων τον ουρανόνὉ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις,


 ῥεῖθρα περιβάλλεται σήμερον τὰ Ἰορδάνια• 


καὶ τὴν ἐμὴν καθαίρεται κάθαρσιν,


ὁ τοῦ κόσμου αἴρων τὴν ἁμαρτίαν•


καὶ ὑπὸ τοῦ συγγενοῦς ἄνωθεν μαρτυρεῖται Πνεύματος, 


Υἱὸς μονογενὴς ὑπάρχων τοῦ ὑψίστου Πατρός,


πρὸς ὃν βοήσωμεν• 


Ὁ ἐπιφανεὶς καὶ σώσας ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: