πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Πέμπτη

αποστολικό

 
 
Ἄρχοντας γῆν ἐπὶ πᾶσαν 
 Πνεῦμα ὑμᾶς, τὸ σεπτὸν κατέστησε,
 τοῦ Κυρίου Μαθηταί,
 τοῦ ἀέρος ἄρχοντας· διό, ἐτροπώσασθε 
πιστούς, ἐκλυτρωσάμενοι.
 
 
 
από την οκτώηχο, πέμπτη της περιόδου του πλ β΄ήχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: