πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Κυριακή

έθελξας πόθω με Χριστέ


 

Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ,


 καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου ἔρωτι,ἀλλὰ κατάφλεξον, πυρὶ ἀΰλω τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ εμπλησθῆναι τῆς ἐν σοὶ τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τὰς δύο σκιρτῶν,
 μεγαλύνω ἀγαθὲ παρουσίας σου.τροπάριον Θ΄Ωδής Μεταμορφώσεως, ποίημα οσ. Ιωάννου Δαμασκηνού

Δεν υπάρχουν σχόλια: