πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Δευτέρα

...έγγισον ημίν, έγγισον ο πανταχού...

Χριστός του Κορβοράντο, Ρίο


Ταχεῖαν καί σταθεράν 
δίδου παραμυθίαν τοῖς δούλοις σου, ᾿Ιησοῦ, 
ἐν τῷ ἀκηδιάσαι τά πνεύματα ἡμῶν.
 μή χωρίζου τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἐν θλίψεσι,
μή μακρύνου τῶν φρενῶν ἡμῶν ἐν περιστάσεσιν, 
ἀλλά ἀεί ἡμᾶς πρόφθασον. 

῎Εγγισον ἡμῖν, ἔγγισον ὁ πανταχοῦ.
 ὥσπερ καί τοῖς ᾿Αποστόλοις σου πάντοτε συνῆς, οὕτω καί τοῖς σέ ποθοῦσιν ἕνωσον σεαυτόν οἰκτίρμον, 
ἵνα συνημμένοι σοι ὑμνῶμεν,
καί δοξολογῶμεν τό πανάγιόν σου Πνεῦμα.

Γρήγορη και σταθερή 
δώσε την παρηγοριά στους δούλους σου , Ιησού,
γιατί νεκρώθηκαν οι ψυχές μας από την αναισθησία
μη χωρίζεσαι από τις ψυχές μας στις θλίψεις,
μην απομακρύνεσαι από τα μυαλά μας, όταν συναπαντάμε συμφορά
αλλά πάντα να προφτάνεις και δίπλα μας να μενεις.

Έλα κοντά μας, έλα συ πού είσαι παντού,
όπως ήσουνα πάντοτε μαζί με τους δικούς σου αποστόλους,
έτσι και με αυτούς πού σε ποθούν Ενώσου,
ώστε σαν ένα σώμα να Σε υμνούμε και να δοξολογούμε το Πανάγιο σου Πνεύμα.


Οίκος της Εορτής και τροπάριον της έκτης ώρας
πηγη εικονας

Δεν υπάρχουν σχόλια: