πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Δευτέρα

Νεκρώσιμα 2 : ...Τα μάτια στρέφει στους Αγγέλους σε ικεσία άπρακτη, τα χέρια απλώνει πρός τους ανθρώπους και δεν βρίσκει βοήθεια...


Οἴμοι, οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή, χωριζομένη ἐκ τοῦ σώματος! 
Οἴμοι, πόσα δακρύει τότε, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὁ ἐλεῶν αὐτήν! 

Πρὸς τούς Ἀγγέλους τὰ ὄμματα ῥέπουσα, ἄπρακτα καθικετεύει, 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τὰς χεῖρας ἐκτείνουσα, οὐκ ἔχει τὸν βοηθοῦντα. 

Διό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐννοήσαντες ἡμῶν τὸ βραχὺ τῆς ζωῆς, 
τῷ μεταστάντι  τὴν ἀνάπαυσιν,
παρὰ Χριστοῦ αἰτησώμεθα,
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.Αλλοίμονο , πόσο αγώνα έχει η ψυχή όταν παλεύει να σχιστεί από το σώμα!
Αλλοίμονο... Πόσα δάκρυα  χύνει και δεν υπάρχει να την ελεήσει κανένας!

Τα μάτια στρέφει στους Αγγέλους σε ικεσία άπρακτη,
τα χέρια απλώνει πρός τους ανθρώπους και δεν βρίσκει βοήθεια.

Αδέλφια αγαπημένα μου λοιπόν, ας εννοήσουμε το σύντομο της ζωής μας,
και ας ζητιανέψουμε από τον Χριστό ανάπαυση για ετούτον τον ταξιδιώτη
και την ελεημοσύνη την μεγάλη για τις ψυχές μας. ιδιόμελον σε ήχο β΄, παρατιθέμενο στην νεκρώσιμη ακολουθία και εκτός τυπικούΔεν υπάρχουν σχόλια: