πένθος χαρωπόν= η βαθιά συναίσθηση και το υπέροχο βίωμα της μακαρίας χαρμολύπης , πού υπάρχει και εγκρύπτεται στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Αφορμή ένας στίχος του Ν. Καρούζου, από το ποίημα "απολέλυσαι της ασθενείας σου". Όλοι οι ποιητές , είτε το γνωρίζουν , είτε το αρνούνται,είτε το αγνοούν είναι λίγο πολύ χαρμολυπικοί.Η μακαρία χαρμολύπη όμως εντοπίζεται απόλυτα μόνο στους βιωματικούς μυστικούς της ορθόδοξης πνευματικότητας.

Σάββατο

...της εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος...


 


Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὡραῖος παράδεισος
τὸ ξύλον τῆς ἀφθαρσίας τὸ ἐξανθῆσαν ἡμῖν αἰωνίου δόξης τὴν ἀπόλαυσιν, 
δι' οὗ τῶν δαιμόνων ἀποδιώκονται φάλαγγες 
καὶ τῶν Ἀγγέλων συνευφραίνονται τάγματα, 
καὶ συστήματα τῶν πιστῶν ἑορτάζουσιν, 
ὅπλον ἀκαταγώνιστον κραταίωμα ἄρρηκτον 
τῶν Βασιλέων τὸ νῖκος τῶν Ἱερέων τὸ καύχημα, 
Χριστοῦ νῦν τὰ πάθη καὶ ἡμῖν δίδου προφθάσαι, 
καὶ τὴν Ἀνάστασιν. 

Χαίρε Σταυρέ πού φέρεις την ζωή,
ο ωραίος παραδείσιος κήπος της Εκκλησίας,
το δέντρο της αφθαρσίας πού άνθισε για μας
την απόλαυση της αιώνιας δόξας.
Χαίρε με σένα οι φάλαγγες των δαιμόνων
μακρυά αποδιώχνονται και με τους ανθρώπους
για σένα τα τάγματα των Αγγέλων αντάμα ευφραίνονται.
Και μαζεμένοι οι πιστοί εορτάζουνε .
Όπλο ασυναγώνιστο, και δύναμη άθραυστη
των βασιλιάδων η νίκη , των Ιερέων το καύχημα
δώσε μας τώρα με την χάρη σου να προφτάσουμε
τα Πάθη του Χριστού και την Ανάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: